วิธีการจัดส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การสั่งซื้อรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย MOBILEBED ทางบริษัทฯ จะมีวิธีการจัดส่งสินค้าดังนี้

กรุงเทพฯหรือปริมณฑล

บริษัทฯ จะจัดส่งโดยพนักงานของบริษัทฯเอง ภายใน 3 วันทางการ

ต่างจังหวัด

บริษัทฯ จะใช้บริษัทขนส่งเอกชนเป็นผู้จัดส่ง เช่นบริษัทเคอรี่ ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่ง
สินค้าออกจากบริษัทฯ วันอังคาร ถึง วันเสาร์ หลังจากนั้นบริษัทขนส่งเอกชนจะเป็นผู้ทำการ
จัดส่งโดยก่อนการจัดส่งเจ้าหน้าที่ขนส่งจะติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานที่และเวลาการจัดส่ง
โดยใช้เวลา 1 ถึง 5 วันทำการแล้วแต่ที่อยู่จัดส่ง

ค่าส่งสินค้า

ส่งฟรี ตามโปรโมชั่นของบริษัทฯ

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้
ในเวลาทำการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น.
โทร. 065 951 6509
LineID : @healthtech

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย