เว็บให้คำปรึกษา

ข้อแนะนำก่อนการสั่งซื้อ

ข้อแนะนำก่อนการสั่งซื้อ

เนื่องจากอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Mobile Bed นั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานได้หลากหลายพื้นที่
ในหลากหลายสถานการณ์ ลูกค้าจึงต้องทำความเข้าใจในระบบการทำงาน ข้อจำกัดในการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
Mobile Bed รวมถึงเงือนไขของสถานที่ๆไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Mobile Bed ได้ และ เงื่อนไขด้านสุขภาพของผู้ป่วย ที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Mobile Bed ได้

1. ข้อจำกัดนั้นต่างๆมีดังนี้

1.1 ความสูงของเตียง หรือ โซฟา มีความสูงไม่เกิน 75 เซนต์ เนื่องจากเป็นระดับความสูงที่อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Mobile Bed สามารถปรับยกผู้ป่วยขึ้นได้สูงสุด และที่ฐานเตียงหรือโซฟาจะต้องมีช่องว่างที่มีความสูงอย่างน้อย 15 เซนต์ เพื่อให้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Mobile Bed สามารถเข็นเข้าไปได้


1.2 พื้นที่ที่ใช้เข็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย Mobile Bed ต้องเป็นพื้นเรียบ ไม่ลาดเอียง ไม่ขรุขระ หรือมีสิ่งกีดขวางสูงกว่า 2 เซนต์

1.3 เลือกข้างให้เข้ากับเตียงผู้ป่วย
ก่อนทำการสั่งซื้อต้องแจ้งว่า
ต้องการใช้เตียงเคลื่อนย้าย MOBILE BED
เข้าไปรับผู้ป่วยฝั่งซ้าย หรือ ฝั่งขวาของเตียงของผู้ป่วย

2. สุขภาพของผู้ป่วย

2.1 ผู้ป่วยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 90กก.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

LineID : @healthtech
หรือ
โทร : 065-951-6509

กลับหน้าแรก.jpg