ข้อแนะนำในการใช้งาน

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ควรศึกษาข้อมูลในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

 

2. ควรล็อคล้อทั้ง 4 ล้อของอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนที่จะทำการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถ ไม่ว่าจะเป็นตอนยกขึ้น หรือตอนปล่อยผู้ป่วยลงและตอนอาบน้ำหรือขับถ่ายควรล็อคทั้ง 4 ล้อ เพื่อป้องกันรถไหล

 

3. ควรค้ำเตียงเคลื่อนย้ายข้างที่ไม่มีเสาด้วยอุปกณ์เสาค้ำมีติดตั้งอยู่ที่ตัวเตียงบริเวณด้านที่ไม่มีเสา โดยหมุนติดตั้งเสาให้แน่น หลังจากที่มีผู้ป่วยขึ้นมานอนหรือนั่งบนเตียงเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างทรุดตัวจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

 

4. ควรใส่สายคาดเบลท์ให้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหล่นจากเตียงเคลื่อนย้าย

 

5. ควรทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่เสมอ และควรใช้ผ้าเช็ดเมื่อเตียงเคลื่อนย้ายเปียกน้ำ

 

6. ควรตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์อยู่เสมอว่าไม่มีการชำรุดเสียหาย และขันน็อตทุกตัวให้แน่นก่อนการใช้งาน

7. ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์ในทางลาดชัน หรือมีอุปสรรคเช่นทางต่างระดับ ควรใช้บนทางเรียบเท่านั้น

8. ไม่ควรดัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตัวท่านเอง หรือใช้อะไหล่ที่ไม่ได้มาตราฐาน หากต้องการซ่อมบำรุง ควรติดต่อศูนย์บริการเท่านั้น

เว็ปไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด มิฉะนั้น จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย